Mitä Salibandy maksaa?

26.10.2012

Suomen Salibandyliitto selvittää syksyn 2012 aikana lasten ja nuorten salibandyharrastuksen kustannuksia Suomessa. Mitä liikunta maksaa -tutkimus on jatkoa edellisen kerran noin kymmenen vuotta sitten tapahtuneelle tiedonkeruulle.

Tiedote Salibandyliiton sivuilla

Tavoitteena on selvittää mm. harrastuksen kokonaiskustannukset, kustannusten koostumus, kustannuskehitys ja käytetyt keinot harrastuskustannusten alentamiseen sekä kerätyn tiedon avulla kehittää salibandytoimintaa. Työ on osa laajaa tiedonhankintaa, missä on mukana vuoden 2012 aikana 7 eri lajiliittoa.

Vastaaminen onnistuu parhaiten kun lomake täytetään yhdessä vanhempien ja harrastavan lapsen/nuoren kanssa.

Työn toteutuksesta vastaa tutkija Kari Puronaho yhdessä Sport Business School Finlandin kanssa ja työtä resursoi Opetus- ja kulttuuriministeriö. Kaikkien vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan salibandymailoja. Vastausaikaa on lokakuun loppuun saakka.

Kyselylomakkeeseen!